Partij Algemeen

Algemeen
LIJST058
Sophialaan 1a
8911 AE Leeuwarden
Email: info@lijst058.nl

Bankrekeningnummer: NL89INGB0007842032
Kvk nummer: 68570910
RSIN: 857501914

ANBI
Aan LIJST058 is ingaande 21 september 2021 de ANBI status toegekend.
Jouw (periodieke) gift aan LIJST058 is hiermee aftrekbaar bij de belastingaangifte.

Beleidsplan
Het beleidsplan van LIJST058 is hier in te zien.

Beloningsbeleid
Er bestaat binnen LIJST058 geen enkele vaste vergoeding voor bestuursleden. LIJST058 kent enkel beperkte vergoedingen voor bestuursleden voor daadwerkelijk gemaakte onkosten.
Voor raadsleden geldt dat ze geen enkele vergoeding krijgen van de LIJST058.

Lidmaatschap
Je kunt op elk moment lid worden van LIJST058. Je lidmaatschap is de rest van het kalenderjaar geldig. Daarna wordt het automatisch verlengd met een jaar. In het overzicht dat je ontvangt staat alles over je lidmaatschap. Voor vragen en opzeggen kun je mailen naar ledenadministratie@lijst058.nl.