Armoedebestrijding

Sociaal Maatschappelijke Img

De afgelopen decennia heeft met name de PvdA, maar ook andere partijen zoals PAL Groen Links gepoogd de armoede te bestrijden, met teleurstellende resultaten. Vijf wijken van Leeuwarden staan in een landelijke top tien van wijken waar de armoede het sterkst gestegen is. LIJST058 wil snel afrekenen met dit kansloze beleid en laat de armoedebestrijding als rode draad door het gehele verkiezingsprogramma lopen.

LIJST058 ziet graag dat de inwoners die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, ook daadwerkelijk betaalde arbeid doen. De stad Leeuwarden moet een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven zijn, dit geeft de inwoners van de gemeente de kans op een passende baan. Voor de arbeidsongeschikte inwoners zijn overheidsuitkeringen in eerste instantie bedoeld. Bezuinigen op de bijstand of andere uitkeringen zijn wat ons betreft niet aan de orde. LIJST058 wil vanzelfsprekend extra zorg geven aan de mensen die het meest knel komen te zitten. Daar hoort ook bij dat mensen goede voorlichting krijgen om uit de problemen te blijven. Een overheidsuitkering is geen permanente regeling.

  • Terugdringen van armoede in de wijken en de dorpen
  • Sociale wijkteams zijn dé thermometers van de wijk. Zij verdienen meer inspraak en passende waardering
  • Gratis openbaar vervoer voor 65+-ers

Deel dit standpunt

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

relevante standpunten