Bestuur

Bestuur Img

LIJST058 staat voor transparant bestuur, heldere verantwoording over genomen besluiten en besteding van belastinggeld. De gemeente is dienstverlenend naar de inwoners, ondernemers en gasten. De gemeente moet zich niet bemoeien met zaken die inwoners zelf kunnen organiseren.

Leeuwarden groeit naar een volwassen stad. Inwoners participeren steeds vaker actief in de samenleving. De gemeente kan dus wat ons betreft een stap terugdoen. Geen overbodige overheidsbemoeienis en beperkende regels, maar de eigen kracht in de samenleving versterken door te luisteren en relevante initiatieven te steunen voor onze gemeente. LIJST058 wil graag een klein en flexibel gemeentelijk apparaat met lagere lasten voor de inwoners.

We geloven in een kleine overheid, maar minder overheidsbemoeienis betekent niet dat er minder aandacht is voor een sociaal vangnet. Integendeel! Op deze manier komen middelen beschikbaar voor inwoners die het echt nodig hebben.

  • LIJST058 is voor een gekozen burgemeester op basis van een referendum
  • Aantal wethouders verminderen van zes naar vier
  • Nieuwe gemeenteambtenaren wonen bij voorkeur in de gemeente of zijn bereid te verhuizen
  • De burger op het gemeentehuis moet vlot en efficiënt geholpen worden

Deel dit standpunt

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

relevante standpunten