Gezin

Gezin Img

Een goede opvoeding biedt kansen voor ieder kind en de ontwikkeling van talent. Ouders zijn daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk. Kinderen hebben recht op een veilige leefomgeving en prettig gezinsleven. LIJST058 ziet dit niet anders. Als ouders en kinderen een probleem hebben, kunnen ze hulp zoeken bij Jeugdzorg. Maar het werkt ook andersom. Als er signaleren zijn dat de rechten van het kind worden geschaad, is de gemeente in eerste instantie de partij die moet gaan handelen.

Op school leren kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op school leren ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar is in het belang van de hele samenleving.

LIJST058 vindt het belangrijk dat de gemeente Leeuwarden voor gezinnen één hulpverlener aanstelt, die samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt. Voorkomen is beter dan genezen. LIJST058 wil dat zo probleemgedrag bij jongeren zo vroeg mogelijk wordt gesignaleerd, dit geldt ook voor radicalisering.

Deel dit standpunt

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

relevante standpunten