Jeugd en Onderwijs

Jeugd&onderwijs Img

Waar een kind ook woont in onze gemeente, LIJST058 wil dat ieder kind gelijke kansen krijgt. Het terugdringen van kansenongelijkheid is voor LIJST058 een speerpunt. Ook wil LIJST058 de veiligheid in en rondom de (basis)scholen vergroten. Pesten is binnen de muren van de school een terugkerend onderwerp in het onderwijsprogramma, maar buiten de grenzen van de school zijn er regelmatig (fysieke) confrontaties tussen leerlingen. Dit is voor LIJST058 ontoelaatbaar. Ouders en slachtoffers van pesten verdienen niet alleen de steun van de school, maar ook van de gemeente.

Inwoners van Leeuwarden hebben LIJST058 laten weten overlast te ervaren van VO en MBO scholen. Het is de taak van de gemeente Leeuwarden de dialoog op gang te brengen. Het kan niet zo zijn dat inwoners overlast ervaren van schoolgaande jeugd.

De weg van huis naar school en vice versa moet een veilige route zijn voor de fietsende scholier. LIJST058 is voor strenge handhaving van verkeersregels rondom de scholen, zodat kinderen al op jonge leeftijd veilig naar school kunnen fietsen en lopen. Vanzelfsprekend moeten onveilige verkeerssituaties aangepakt worden.

  • Schoolzwemmen herinvoeren
  • Niet tornen aan het bestaande “Kindpakket”
  • Bewaken van de veiligheid voor leerlingen buiten de pleinen van het voortgezet onderwijs
  • Intensief handhaven van verkeersregels bij de (basis)scholen
  • Studenten van ICT-opleidingen behouden voor de gemeente
  • Betaalbare studentenwoningen bevorderen binnen de gemeente

Deel dit standpunt

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

relevante standpunten