Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke Ordening Img

LIJST058 is voorstander van een zorgvuldige ruimtelijke ordening. We willen de gemeente Leeuwarden leefbaar houden voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat betekent voor ons dat we goed moeten omgaan met de mogelijkheden die we hebben. Er moeten voldoende woningen zijn om onderdak te bieden aan de inwoners. Kinderen moeten, als zij het huis uit gaan, de mogelijkheid hebben om in de gemeente Leeuwarden te blijven wonen. LIJST058 is voorstander van meer spreiding van de diverse bevolkingsgroepen over de diverse wijken van Leeuwarden. Dit bevordert de integratie.

In onze gemeente ziet LIJST058 graag dat particulieren en ondernemers alle kansen krijgen voor het uitwerken en realiseren van nieuwe initiatieven. Steeds meer mensen zien kansen voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. Te denken valt aan het beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfafval en buurtpreventieteams. LIJST058 heeft veel waardering voor deze initiatieven.

  • De initiatieven in de wijken en de dorpen om problemen aan te pakken omarmen en ondersteunen waar mogelijk
  • De bedrijventerreinen rondom de Marshallweg moderniseren
  • Het nieuwe NS-station Leeuwarden Werpsterhoek biedt nieuwe kansen voor nieuwe ontwikkelingen voor de wijk Zuidlanden

Deel dit standpunt

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

relevante standpunten