Sport

Sport Img

LIJST058 wil het bewegen in de gemeente voor een ieder zo toegankelijk mogelijk maken. Met Grou heeft de gemeente een prachtige “hoofdstad” voor de watersporter binnen de gemeentegrenzen.

De vrijwilliger is een belangrijke schakel voor de breedtesport. LIJST058 wil de vrijwilliger behouden voor de breedtesport en mogelijkheden bieden zich te ontwikkelen. Binnen de gemeente Leeuwarden is een veilig sportklimaat de basis voor ontspannen sporten. Rondom de sportvelden wil LIJST058 een bijdrage leveren aan een veilig(er) sportklimaat.

Sport is ook een talent. Voor de talentvolle sporter wil LIJST058 beleid ontwikkelen om de kampioenen van de toekomst maximaal tot ontwikkeling te laten komen.

De topsportverenigingen binnen onze gemeente kunnen rekenen op de steun van LIJST058 inzake faciliteiten en maatschappelijke betrokkenheid.

  • De buurtsportcoaches grootschalig inzetten en actief betrekken bij beleid voor een veilig sportklimaat
  • Vlotte realisatie van het nieuwe Cambuurstadion en WTC-gebied
  • Streven naar een topsportopleiding in de gemeente Leeuwarden
  • Elk dorp behoudt haar eigen basissportvoorziening

Deel dit standpunt

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

relevante standpunten