Stad en Dorpen

Stad Dorpen Img

Goede en veilige verbindingen zijn voor een gezond economisch en sociaal klimaat onontbeerlijk. Dit geldt voor zowel voor wegen, openbaar vervoer als digitaal. Ook in de toekomst zullen veel burgers in de gemeente Leeuwarden op eigen vervoer aangewezen blijven. Dit neemt niet weg dat LIJST058 streeft naar goed dekkend en aansluitend openbaar vervoer.

Voor de inwoners van Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradiel is de herindeling een spannende stap. LIJST058 heeft begrip voor de inwoners die twijfelen aan de herindeling. De voorzieningen voor de inwoners behouden, dat is voor LIJST058 essentieel. Zwembaden, sportvelden, winkelcentra, bibliotheek en dorpshuizen mogen niet verloren gaan. Die voorzieningen zijn belangrijk voor het woongenot van de inwoners.

  • Inzetten voor de aanleg en verbetering van belangrijke wegverbindingen binnen en buiten de stad
  • Verbetering van de verbinding over de weg tussen Leeuwarden en Sneek via of langs bestaand tracé
  • Kwaliteit van het wegennet is uit veiligheidsoogpunt essentieel
  • Meer en veiligere fietsroutes

Deel dit standpunt

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

relevante standpunten