Wonen

Wonen Img

Voor LIJST058 is het wonen in een veilige en aantrekkelijke omgeving essentieel. Daartoe stimuleren we een aanpak waarin de inzet van bewoners onmisbaar is. Samen met de buren en de gemeente bouwen de inwoners aan plezierige straten, buurten, wijken en dorpen.

Mensen bepalen in beginsel zelf waar en hoe ze willen wonen. Bij nieuwe initiatieven is het aan de gemeente om hiervoor heldere, eenduidige kaders te scheppen. Deze kaders zijn op basis van gezond inzicht aanpasbaar zonder de rechtszekerheid hierbij aan te tasten.

Leeuwarden is een sociale stad waar het prettig wonen is. Leeuwarden is ook steeds meer een studentenstad met vele internationale studenten. LIJST058 wil alle inwoners, dus ook nieuwe studenten, voldoende en goede huisvesting bieden. Het beleid voor het splitsen en omzetten van bestaande woningen kan daaraan een bijdrage leveren. Gemeentelijke voorschriften beperken zich, wat LIJST058 betreft, tot hoofdlijnen.

  • Kleinschalige projecten worden op de inhoud beoordeeld
  • Bevorderen van levensloopbestendige wonen
  • Verdere ontwikkeling van Blitsaerd en Zuidlanden, daarnaast ook ruimte voor uitbreiding in de dorpen

Deel dit standpunt

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

relevante standpunten